Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Tällä sivustolla hallitus pyrkii tiedottamaan toimintaan yleisesti liittyvistä asioista.

HÄMEENLINNAN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN

TUKI RY

TOIMINTAKERTOMUS

1.1.2015 - 31.12.2015


1. YLEISTÄ

Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on toimialueensa kehitysvammaisten, heidän omaistensa ja läheistensä järjestö. Sen perustehtävänä on edistää ja valvoa kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua. Tukiyhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja muuta vuorovaikutusta vahvistavaa toimintaa toimialueensa kehitysvammaisten perheiden välillä sekä muuta erityisesti kehitysvammaisille suunnattua vapaa-ajan ja kulttuuritoimintaa resurssiensa mahdollistamissa puitteissa. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna ja sen toimialueena on Hämeenlinna ja Hattula. Yhdistys on perustettu vuonna 1963 ja kertomusvuosi 2015 oli siten yhdistyksen viideskymmenestoinen toimintavuosi. Toimintakausi muodostui sisältö- ja tapahtumarikkaaksi siitä huolimatta, että yhdistys toimi ilman palkattua työntekijää. Jäsenistö Vuoden 2015 lopussa yhdistykseen kuului 282 jäsentä. Jäsenistöstä 147 oli vammaisjäseniä, lisäksi 135 henkilöä oli omaisia, alan työntekijöitä ja opiskelijoita sekä henkilöitä, jotka muuten halusivat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksellä on kaksi kunniapuheenjohtajaa, Onni-Sakari Karisto sekä viime vuonna kutsuttu Mikko von Weissenberg. Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2015 oli varsinaiselle jäsenelle 38€ ja vammaisjäsenille tarkoitettu alennettu maksu 20€. Yhdistys maksoi jäsenmaksuista Tukiliitolle 12,50 € sekä Etelä-Hämeen Tukipiirille 1 € jäsentä kohti.

2. HALLINTO JA KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous eli jäsenkokous, jonka päätökset hallitus panee toimeen. Varsinainen kevätkokous pidettiin Hämeenlinnan Kumppanuustalolla 24.3.2015. Läsnä oli 15 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen aluksi esittäytyi musiikkipedagogi Anne Takamäki. Syyskokous pidettiin 11.11.2015 Hämeenlinnan Kumppanuustalossa. Läsnä oli 12 jäsentä.

Tukiyhdistyksen hallitukseen kuului toimintavuonna sääntöjen mukaan puheenjohtaja sekä kahdeksan muuta jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Anne Soittila. Varapuheenjohtajana toimi Jaana Hautaniemi ja sihteerinä Arja Nikkilä. Hallituksen muita varsinaisia jäseniä olivat Eveliina Honkajuuri-Salokannas, Hanna Gibb, Mari Vuorio-Markkanen, Minna Juuri-Oja-Salo, Jaana Osara ja Saara Väinölä. Hallituksessa varajäseninä toimivat Eija Lähde, Maija Kuossari, Kristiina Lehtonen, Tuula Pärssinen, Soili Niemelä, Marika Heiskanen, Päivi Tolvanen ja Kimmo Tolvanen.

Hallituksen kokouksiin kutsuttiin säännöllisesti sekä varsinaiset että varajäsenet ja se kokoontui toimintakauden aikana 11 kertaa. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Maija Kuossari. Hattulan ST-tilipalvelu vastasi yhdistyksen kirjanpidosta. Tukiyhdistyksen toiminnan ja tilinpidon tarkastajina toimi kertomusvuoden osalta varsinaisina toiminnantarkastajina Arja Patama ja Piia Tjukanov-Heinonen. Varatoiminnantarkastajina olivat Janne Väinölä ja Anne Mäkinen.

3. VERTAISTUKI JA TIEDONVÄLITYS

Toiminnasta vastasi työryhmä, jossa jäseninä Hanna Gibb, Saara Väinölä, Marika Heiskanen, Mari Vuorio-Markkanen, Jaana Osara ja Soili Niemelä.

Erityislasten Perhekahvila Helmen toiminta on pääasiassa nuorten erityislasten perheiden vertaistukitoimintaa. Seurakunnan myöntämän tuen turvin perhekahvila kokoontui Virvelinrannan tiloissa parittomilla viikoilla maanantai-iltaisin klo 18–20, vuoden aikana 18 kertaa. Perheitä on ollut mukana toiminnassa 3-12 perhettä ja lapsia 5-15 illasta riippuen. Toiminnasta lapsille iltojen aikana vastasi kaksi HAMK:n sosiaalialan opiskelijaa, joiden palkkauksesta vastasi yhdistys.

Perhekahvila osallistui helmikuussa Tukiliiton Kohtaa mut -kampanjaan järjestämällä avoimen tilaisuuden kahvilan lasten kavereille, mummuille, serkuille ja naapureille. Ohjaajien ideoimana toteutettiin maalauspaja, jossa jokaiselle luotiin mahdollisuus osallistua maalaamiseen tai vaikkapa maalin maisteluun ja kosketteluun.

Maaliskuussa Perhekahvila kävi tutustumassa Touhutalon toimintaan omassa suljetussa tilaisuudessaan. Lisäksi syksyllä oli ohjelmassa heijastinpajaa, varjoteatteria ja pikkujoulujuhla.

Äitipiirin toiminta on aikuisten kehitysvammaisten lasten äitien vertaistukitoimintaa. Ryhmässä jaetaan kuulumiset iloineen ja suruineen kahvittelun lomassa sekä sovitaan muusta yhteisestä toiminnasta. Toiminnassa on ollut mukana kerrasta riippuen 6-10 äitiä. Äitipiiri kokoontui kerhohuoneella vuoden aikana 7 kertaa, lisäksi pari kertaa yhteisellä lounaalla sekä kerran yhden jäsenensä mökillä.

4. KEHITYSVAMMAISTEN VAPAA-AIKA, VIIHDE- JA KULTTUURITOIMINTA

Toiminnasta vastasi työryhmä vetäjänään Minna Juuri-Oja-Salo ja jäseninä Kristiina Lehtonen, Päivi Tolvanen, Tuula Pärssinen, Maija Kuossari, Kimmo Tolvanen ja Eija Lähde.

Keilaryhmä jatkoi keilaamistaan lukukausien aikana lähes joka viikko. Ohjaajana kevätkaudella toimi Nina Rastas, syksyllä ohjaajana aloitti Tommi Salo. Säännöllisiä keilaajia on noin 26 henkilöä ja keilaamassa käytiin kevään aikana 16 kertaa ja syksyn aikana 13 kertaa. Ryhmä sai Tukiliton 300 euron avustuksen, jolla hankittiin keväällä pienet päättäjäisherkut ja loppu raha jaettiin kaikkien keilaajien kesken alennuksena keilausmaksusta.

Kerhotoimintaa ylläpidettiin kaupungilta saadun avustuksen ja yhdistyksen rahoituksen turvin kolmessa asumisyksikössä Hämeenlinnassa sekä syksystä alkaen myös Hattulassa. Kerhoja vetää musiikkiterapiaan erikoistunut varhaisiän musiikinopettaja, musiikkipedagogi (AMK) Anne Takamäki. Kerhoja pidettiin yhden-kahden viikon välein Mäyränkodissa, Matinkulmakodeilla ja Kotisiivessä sekä Hattulan Juteinikodilla.

Säännöllinen diskotoiminta jatkui Virvelinrannassa. Kaupungin vammaispalveluyksikkö rahoitti diskoiltojen tilavuokran Virvelinrannassa.

Tapahtumakalenteri tilaisuuksista 2015 jotka yhdistys on järjestänyt tai ollut osallisena:

Diskoiltoja kehitysvammaisille järjestettiin Virvelinrannassa keväällä ja syyskaudella yhteensä 7 kertaa, n. 420 osallistujaa, keskimäärin 60 osallistujaa per disko!

Perhekahvila Helmi kokoontui vuoden aikana 18 kertaa parittomien viikkojen maanantai-iltaisin.

Kerhot kokoontuivat joka toinen viikko Mäyränkodissa, Matinkulmakodissa ja Kotisiivessä sekä Juteinikodilla. Ohjaajana toimi Anne Takamäki.

Keilaryhmä kokoontui kevätkauden aikana torstaisin kerran viikossa ohjaajana Nina Rastas. Syyskaudella ohjaajana toimi Tommi Salo.

Vuodesta 1973 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on järjestänyt valtakunnallisen kehitysvammaisten taiteilijoiden konsertin Finlandia-talolla. Yhdistyksemme osallistui tänä vuonna KeMuT-tapahtumaan 31.1, osallistujia 40 henkilöä.

Kohtaa mut -kampanjan tiimoilta Perhekahvila Helmen järjestämä avoin tilaisuus Virvelinrannassa kahvilan lasten kavereille, mummuille, serkuille ja naapureille.

16.3. Helmikahvila kokoontui Touhutalossa. Mukana oli 12 lasta perheineen.

18.3. HAMK:n Järjestötorilla esiteltiin yhdistyksemme toimintaa 24.3. kevätkokous Kumppanuustalolla

5.5. Hämeenlinnan erityisliikunta 30 v ja liikuntarieha Virvelinrannassa, osallistujia noin 100.

8-19.4 välisenä aikana kuntavaalien yhteydessä osallistuttiin Pieni Ele -keräykseen

19.5 osallistuttiin potilas-, terveys- sekä vammaisyhdistysten verkostotapahtumaan Kumppanuustalolla

25.5. Kalastus- ja ulkoilupäivä Linnanniemessä, osallistujia noin 250. Kalastusta, liikuntarasteja ja lohisoppaa J. Tapahtuman yhteistyössä järjestivät Hämeenlinnan kalastusalue, Hämeenlinnan retkeilijät, Hämeen kalatalouskeskus, Kuhaveljet, Lions Club Wanaja, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy, Hämeen Ympäristökeskus ja Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.

14-16.6 risteily Visbyn saarelle Baltic Queenilla, osallistujia mukana 16 henkilöä.

5-10.7. Kesäleiri Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla, osallistujia 32 henkilöä.

17-18.7 Wanaja-festivaaleihin osallistuttiin 10 henkilön voimin, lisäksi Jari Sillanpään päiväkonsertissa oli 20 osallistujaa.

25.7 Sappeen kesäteatteri ”Kesäkissat” –musikaali, 33 osallistujaa. 15.8 Ylisfestarireissu, osallistujia 35

3-4.9. Risteily Tallinnaan Baltic Queenilla, 59 osallistujaa

26.9 Tukiliiton koulutus Tunne oikeutesi, noin 30 osallistujaa paikan päällä ja verkkoluennolla noin 20 osallistujaa

27-28.9. Risteily Tallinnaan Baltic Queenilla, 30 osallistujaa

11.11. yhdistyksen syyskokous Kumppanuustalolla


5. EDUNVALVONTA JA HALLINNON TOIMINTA

Toimialueesta vastasi hallituksen työvaliokunta. PuheEnjohtajana Anne Soittila ja jäseninä Jaana Hautaniemi, Arja Nikkilä ja Eveliina Honkajuuri-Salokannas.

Edunvalvonta

Vuoden 2014 merkittävimmäksi kysymykseksi edunvalvonnassa nousi asumispalveluissa perittävien ateriapalveluista perittävät maksut. Kymmenet asumispalveluasiakkaat hakivat ja saivat kaupungilta palautusta ateriapalvelumaksuista. Tukiyhdistys antoi neuvontaa ja hakemusmalleja hakijoille ja heidän edunvalvojilleen.

Vuoden viimeisinä päivinä Korkein Oikeus kuitenkin muutti aikaisempaa päätöstään, johon ateriamaksun palautukset perustuivat. Palautuksille ei enää ollut perusteita ja kunnat ja kaupungit korottivatkin nopeasti ateriamaksut jälleen entiselle tasolleen. Takaisinperintää ei kuitenkaan liene tapahtunut niiltä, joille palautusta ehdittiin maksaa.

Tiedotus

Tukiyhdistys tiedotti jäsenistölleen ajankohtaisista asioista, tapahtumista ja toiminnasta jäsenkirjeen avulla. Jäsenkirjeen kokoamisesta vastasi Saara Väinölä ja monistuksesta ja jakelusta Hanna Gibb. Paperinen jäsenkirje koetaan edelleen erittäin tärkeäksi tiedonlähteeksi jäsenistön keskuudessa. Jäsenkirje ilmestyi vuoden 2015 aikana kaksi kertaa.

Yhdistyksen jäsentiedotteita toimitettiin myös kaikkiin alueen kehitysvammayksiköihin kuten asumisyksiköihin, päivätoiminta- ja työkeskukseen, erityispäivähoitoon, opetusyksiköihin, Hämeenlinnan ja ympäristökuntien sosiaalitoimiin sekä alueen neuvoloihin. Eri tapahtumista ja tilaisuuksista pyrittiin tiedottamaan entistä enemmän myös sähköpostitse jäsenistölle, yhteistyötahoille ja sidosryhmille. Tilaisuuksista tiedotettiin myös Kaupunkiuutisten ja Hämeen Sanomien seuratoiminta- ja yhdistyspalstoilla. Sen lisäksi alueen lehdet julkaisivat maksuttomia toimituksellisia juttuja eri tapahtumista.

Tukiyhdistyksen työstämät ensitietokansiot löytyvät Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytys- ja vuodeosastolta sekä kaupungin sosiaaliohjaajalta. Ensitietokansio tarjoaa tietoa, tukea ja toivoa perheille, jotka kohtaavat lapsensa sairauden tai vammaisuuden ensimmäistä kertaa.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.hmlkvt.net Yhdistyksen sähköpostiosoite info@hmlkvt.net

Edustukset ja jäsenyydet

Paikalliset tukiyhdistykset ja alueelliset tukipiirit muodostavat yhdessä valtakunnallisesti toimivan Kehitysvammaisten Tukiliiton. Järjestökokonaisuuden perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvää elämää. Toimintakauden aikana tukiyhdistyksen edustajia on osallistunut Tukiliiton ja Tukipiirin toimintaan ja kokouksiin. Puheenjohtaja Anne Soittila on toiminut Etelä-Hämeen Tukipiirin hallituksen jäsenenä.

Yhdistys on perustajajäsen Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsissa. Mikko von Weissenberg toimi Hämeen Työvalmennussäätiö Luotsin hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä Anne Soittila. von Weissenberg toimi myös jäsenenä Hämeenlinnan vammaisneuvostossa ja varajäsenenä Arja Nikkilä.

Muut yhteistyötahot

Kehitysvammaisten Tukiliiton lanseeraama Aika Haastaa -kampanjaan osallistuimme yhteistyössä Forssan seudun, Hausjärven, Janakkalan ja Riihimäen KVT:n kanssa. Kampanjan tarkoituksena on lisätä yhteistyötä alueen tukiyhdistysten kanssa. Hallitukset ovat kokoontuneet muutaman kerran yhdessä ja pohtineet alueiden yhteistyön madollisuuksia.

Kampanjan merkeissä on haettu avustusta Tukiliitolta yhteistyökuvioiden kehittämiseen. Avustusta myönnettiin 5000 euroa vuosille 2015-2016. Avustuksella järjestetään kaksi eri tapahtumaa, toinen Hämeenlinnassa keväällä 2016 ja toinen syksyllä Forssassa. Tapahtumia markkinoidaan koko Kanta-Hämeen yhdistysten alueille ja tapahtumiin odotetaan osallistujia koko alueelta.

Avustuksen turvin järjestettiin syksyllä Tunne oikeutesi -koulutustilaisuus Kumppanuustalon auditoriossa. Asia-aiheina olivat palvelusuunnittelu ja -suunnitelmat, erityishuolto ja -ohjelmat, henkilökohtainen apu ja tilapäishoito. Kouluttajina toimivat aluekoordinaattorit Salla Pyykkönen ja Ritva Still Tukiliitosta. Koulutusta oli mahdollista surata myös verkkoluentona.

Lisäksi avustuksella toteutetaan tutkimus alueen perheille, joilla on kehitysvammainen lapsi. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisten lasten perheiden toivomuksia yhdistyksen toiminnan suhteen.

Yhdistys osallistui Hämeenlinnan kaupungin, Keskussairaalan sekä muiden yhteistyötahojen järjestämiin työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin, joissa on ollut esillä kehitysvammaisten ja heidän perheidensä edunvalvonnallisia asioita.

Talous

Taseen arvo oli vuoden päättyessä 30283,06 euroa. Yhdistys on saanut kertomusvuoden aikana toimintatukea kerhojen ja vertaistuen järjestämiseen Hämeenlinnan kaupungilta sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalta.

Yhdistyksellä oli vuokrattuna n. 18m2 toimistotila Kaurialassa Larin Kyöstin katu 16. Toimistossa ei vuoden aikana ollut henkilöstöä.

6. LOPUKSI

Yhdistys kiittää antoisasta yhteistyöstä toimintaansa tukeneita tahoja ja kaikkia tapahtumissa mukana olleita vapaaehtoisesta työpanoksestaan – reissu- ja kerho-ohjaajia, myyjäisissä ja perhekahvilassa avustaneita. Jokaisen vapaaehtoisen osallistuminen on aina yhtä tärkeää ja arvokasta yhdistyksen toiminnalle. Erityiskiitoksen annamme Hämeenlinnan kaupungille, Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle, Hämeen Ammattikorkeakoululle sekä Ammattiopisto Tavastialle arvokkaasta yhteistyöstä kertomusvuoden aikana.

Hämeenlinna 3.3.2016

Hallitus

Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Larin-Kyöstin katu 16 13130 HML Rek.nro. 101.090 Y-tunnus 707679-6 www.hmlkvtuki.netinfo@hmlkvtuki.net

_____________________

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

YLEISTÄ

Vuonna 1963 perustettu yhdistys on toimialueensa kehitysvammaisten omaisten ja läheisten järjestö, jonka jäsenistössä on runsaasti myös kehitysvammaisia. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä elämänlaatua ja yhteiskunnallista arvostusta sekä yleistä yhteiskunnan avoimuutta ja suvaitsevaisuutta.

Tässä tarkoituksessa yhdistys pyrkii edistämään kehitysvammaisten ja heidän omaistensa järjestäytymistä; harjoittamaan valistus- tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatyötä sekä koulutus- ja virkistystoimintaa.

Yhdistys on Kehitysvammaisten Tukiliito ry:n ja sen piirijärjestön jäsen

YHTEISKUNTASUHTEET JA EDUNVALVONTA

Yhdistys pyrkii toimimaan läheisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kunnallishallinnon toimijoiden kanssa kehitysvammahuollon alueella. Vakiintunut hyvä yhteistyö Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa on yhdistykselle tärkeä.

Yhdistys seuraa kehitysvammaisten asumis-, terveys-, päivätoiminta-, sekä työvalmennuspalvelujen laatua ja kehitystä.

Yhdistys seuraa SOTE-palvelujen kehittymistä ja tarvittaessa ottaa kantaa kehitysvammaisten huollon ja terveyspalvelujen kehitysnäkymien osalta.

Yhdistys pitää kehitysvammaisten nykymuotoista neuvola- ja terveyspalvelujen palvelutasoa puutteellisena. Tavoitteena on keskitetty asiantunteva neuvolapalvelu kehitysvammaisille lapsille ja perheille sekä erikoislääkäripalvelun saaminen kysyntää vastaavalle tasolle.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti sote-alan järjestökentän ja kaupungin/kuntayhtymän väliseen yhteistyöhön. Yhdistys pitää tärkeänä yhteyksien kehittämistä muiden Kanta-Hämeen tukiyhdistysten kanssa.

Yhdistys on edustettuna Hämeenlinnan vammaisneuvostossa ja Luotsi-säätiön hallituksessa sekä Etelä-Hämeen Tukipiirin hallinnossa.

Alueen toiminnasta vastaa hallituksen asettama työvaliokunta.

JÄSENPALVELU JA TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys pyrkii järjestämään tarpeiden ja toiveiden mukaisesti omaisille ja läheisille neuvonta-, koulutus- ja vertaistukitoimintaa. Tässä tarkoituksessa yhdistys pyrkii tekemään tunnetummaksi ja vahvistamaan nuorten perheiden vertaistukikahvila Helmikahvilan toimintaa.

Perinteisen Äitipiirin toimintaa pyritään rikastuttamaan niin, että ystäväpiiri tavoittaisi laajenevan osallistujakunnan. Isien kanssakäymisen käynnistämiseksi jatketaan pyrkimystä ”pappakerhon” perustamiseksi. Yhdistys ylläpitää toimistossaan tietokirjastoa ja tiedoteaineistoa eri oireyhtymistä. Hyödyllisiä tietolähteitä ovat: www.kvtl.fi, www.verneri.net, www.papunet.net ja www.kehitysvammaliitto.fi

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistys siirtyy tiedotustoiminnassaan pääasiassa sähköiseen muotoon ja julkaisee jäsentiedotteet sähköpostin liitetiedostona. Kaikesta toiminnasta tiedotetaan myös internetin kotisivulla osoitteessa www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net . Facebook- viestintä toimii jäsenten välisenä keskusteluyhteytenä. www.facebook.com

Paperisia jäsentiedotteita toimitetaan kaikille sitä pyytäville. Kokouksista ja tapahtumista tiedotetaan tarvittaessa Kaupunkiuutisten seuratoimintapalstalla.

Alueen toiminnasta vastaa hallituksen asettama jäsenpalvelun työryhmä.

PALVELUT KEHITYSVAMMAISILLE

Tavoite on ylläpitää ja kehittää kehitysvammaisille vapaa-ajan toimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa iloa, virkistystä ja sosiaalisia suhteita sekä mahdollisuuksia mielekkääseen harrastustoimintaan. Asuntolayksiköiden suosittuja iltakerhoja pyritään ylläpitämään ja määrää lisäämään. Myös muita mahdollisia kerhoja ideoidaan.

Mahdollisuus kesäleirin toteuttamiseen ulkoisella tuella ei ole näköpiirissä. Selvitetään mahdollisuuksia järjestää kesäleirejä täysin omarahoitteisesti.

Osana palvelutoimintaa on liikuntapalvelujen kehittäminen. Yhdistys pyrkii myös asumisyksiköiden asukkaiden ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen. Tämä edellyttää lähinnä asukkaiden omaisten ja läheisten aktiivisuutta.

Yhdistys järjestää risteilymatkoja ja mahdollisuuksia osallistua teatteri- ja konserttitilaisuuksiin sekä pyrkii edelleen ylläpitämään kaikille yhteisiä disko-iltoja.

Alueen toiminnasta vastaa hallituksen asettama kehitysvammapalvelujen työryhmä.

TALOUS

Yhdistys hakee kaupungin yleistä järjestöille suunnattua toimintatukea kerho- ja leiritoiminnan tuottamiseen. Myös muuta ulkoista rahoitusta pyritään saamaan avustushakemuksin ja muulla omalla varainhankinnalla.

Yhdistyksen palvelutoiminnan taso ja laajuus on ollut selkeästi riippuvainen saatujen tukien ja lahjoitusten määrästä. Ilman niitä toimintaa ei juurikaan olisi. Yhteiskunnan ajankohtainen tilanne ei anna perusteita toiveille saada ulkoista rahoitusta. Hallitus esittää tämän johdosta, että jäsenmaksuja korotetaan nykyisestä 30 eurosta 38 euroon. Alennettu jäsenmaksu vammaisjäseniltä korotetaan 20 euroon. Jäsenmaksuun sisältyy järjestön Tukiviesti- tai Leija-lehdet sekä laaja kirjo Tukiliiton maksuttomia neuvonta- ja asiantuntijapalveluja.

Yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että kehitysvammaisille eri tavoin mahdollisesti kerääntynyttä pääomaa, jota hän ei elinaikanaan voi käyttää, olisi tarkoituksenmukaista harkitusti ja yhteisymmärryksessä edunvalvojan kanssa suunnitella lahjoitettavaksi häneen elinaikanaan. Yhdistykselle näin lahjoitetut varat palvelisivat paitsi lahjoittajaa itseään, niin kaikkia kotiseudun kehitysvammaisia.

Yhdistys ylläpitää toimistoa Kaurialan yritystoiminta-alueella osoitteessa Larin-Kyöstinkatu 16, 2 krs. (Euromasterin talo) Toimistossa ei ole henkilökuntaa mutta on aina jäsenille avoinna tapaamisia ja palavereita varten sitä pyydettäessä. Työryhmien vetäjillä on avaimet toimistoon.

Taloudesta ja toimistosta vastuuta kantaa ensisijaisesti hallituksen työvaliokunta.

22.10.2014

Hallitus

_____________________