Vertaistukitoiminta


VERTAISTUKI ON KOKEMUSTEN JA HILJAISEN TIEDON JAKAMISTA

Vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla. Usein keskustelu samaa kokeneen kanssa auttaa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta kokemuksesta.

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja vastuunottoon.

Vertaistuen, tiedonvälityksen ja Helmikahvilan ryhmä.

Ryhmän tehtäväalueena on saatavissa olevan tiedon ja tietolähteiden tunteminen. Tiedon ja kokemusten välittäminen tärkeimpien oireyhtymien alueilla. Ensitietopalvelut. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Helmikahvilan ylläpito ja aktiivisuuden kehittäminen. Äitipiiri. Yhteydenpito kuntien vammaispalveluun neuvoloihin ja keskussairaalaan.

Työryhmän jäsenet: Mari Vuorio-Markkanen pj, Päivi Tolvanen, Soili Niemelä

___________________________________________________________________________

ERITYISLASTEN PERHEKAHVILA HELMI

Helmi-kahvila on aloittanut toimintansa vuonna 2005 tammikuun lopulla. Kahvilan toiminta on hyvin vapaamuotoista ja se on tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille. Kahvilan motto onkin 'vammasta viis'! Kahvilalla on mahdollisuus tavata muita erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä ja vaihtaa heidän kanssaan kokemuksia ja ajatuksia, sitten kun siltä tuntuu tai tulla vain kahvittelemaan.

HUOM! UUSI KOKOONTUMISPAIKKA !

Perhekahvila Helmi kokoontuu Virvelinrannassa, Ansarikuja 1, (pääovesta sisään)

Helmi kokoontuu parittomien viikkojen maanantaisin klo 18-19.30.

TERVETULOA!

Lisätietoja kahvilatoiminnasta saat Marika Heiskanen puh.044-5005813 tai marheiskanen@gmail.com

_____________________________________________________________________________

ÄITIPIIRI

Äitipiiri on aikuisten kehitysvammaisten lasten äitien vertaistukitoimintaa. Ryhmässä jaetaan kuulumiset iloineen ja suruineen kahvittelun lomassa sekä sovitaan muusta yhteisestä toiminnasta.

Kokoontumispaikkana on Kotipesän kerhohuone, Parolantie 32, 13130 Hämeenlinna klo 16.30 alkaen. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehitysvammaisten lasten äidit.

Vertaistuesta voimaa!

TERVETULOA MUKAAN!

Lisätietoja: www.hmlkvtuki.net Tapahtumakalenteri


VERTAISTUKEA INTERNETISSÄ

Sähköpostilistat ja netissä toimivat keskustelupalstat tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Netissä etäisyydet menettävät merkityksensä ja virtuaaliyhteisöstä aina joku on läsnä. Verkkokeskusteluissa voi myös saada hyviä vinkkejä arjen pulmiin.

Jaatispostin keskustelupalstat

Downiaisten postituslista ja aktiivinen keskustelupalsta, vertaistukea ja kokemuksia, kohtaamisia http://health.groups.yahoo.com/group/Downiaiset

Downiaiset,Down-perheiden ja ystävien kohtauspaikka, voimaannuttavaa tietoa ja voimavarakeskeisiä kokemuksia elämästä

Vernerin keskustelusivut kehitysvammaistenvanhemmille ja alan työtekijöille http://www.verneri.net/yleis/keskustelu/

Vernerin selkokielinen keskustelupalsta vammaisille henkilöille http://verneri.net/selko/vapaa_aika/keskustelu/


-SIVUN ALKUUN-