Vertaistuki

Yhdistyksellä on vertaistukiryhmä Äitipiiri.

Äitipiiri

Äitipiiri kokoontuu jälleen Kotipesän kerhohuoneella, osoite Parolantie 32, ennalta sovittuina maanantai-iltoina.
Äitipiiri on aikuisten kehitysvammaisten lasten äitien vertaistukitoimintaa.
Ryhmässä jaetaan kuulumiset iloineen ja suruineen kahvittelun lomassa,
sekä sovitaan muusta yhteisestä toiminnasta.
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki aikuisten kehitysvammaisten lasten äidit.

Vertaistuki on kokemusten ja hiljaisen tiedon jakamista

Vammaisen lapsen syntymä muuttaa elämää monella tavalla. Usein keskustelu samaa kokeneen kanssa auttaa. Vertaistuki on yksilön tai perheen saamaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukea ja ohjausta henkilöltä tai ryhmältä, jolla on omakohtainen kokemus vastaavanlaisesta kokemuksesta.

Vertaisryhmä on joukko samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, jotka keskustelevat tai toimivat yhdessä. Vertaisuutta voi kokea siellä, missä on jokin yhdistävä tekijä osallistujien välillä. Osallisuuden kokeminen sekä tunne joukkoon kuulumisesta lisää hyvinvointia. Vertaisryhmän toiminta perustuu avoimuuteen, tasa-arvoisuuteen, osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja vastuunottoon.

Vertaistukea internetissä

Sähköpostilistat ja netissä toimivat keskustelupalstat tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Netissä etäisyydet menettävät merkityksensä ja virtuaaliyhteisöstä aina joku on läsnä. Verkkokeskusteluissa voi myös saada hyviä vinkkejä arjen pulmiin.

Vammaisperheyhdistys Jaatinen

Downiaiset, Down-perheiden ja ystävien kohtauspaikka, josta saa voimaannuttavaa tietoa ja voimavarakeskeisiä kokemuksia elämästä. Downiaisten kotisivut.

Vernerin keskustelusivut kehitysvammaisten vanhemmille ja alan työtekijöille

Vernerin Kohdataan somessa